znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej

              W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 390 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2017 r. udostępnione zostały funkcjonalności systemu e-Płatności, umożliwiające dokonywanie płatności z wykorzystaniem nowych, dodatkowych form płatności wprowadzanych zapisami wyżej przywołanych rozporządzeń, tj:

  • formy bezgotówkowej za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury wniesienia opłaty i identyfikację wnoszącego opłatę, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący e-płatności (szybki przelew, karta płatnicza) - za pośrednictwem portalu e-płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • znak opłaty sądowej w formie elektronicznej (w sprawach cywilnych oraz za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego).

              Znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

             Znaki opłaty sądowej w formie tradycyjnej będą mogły być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

             W okresie przejściowym, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (lub ew. do momentu wyczerpania znaków papierowych) obydwa rodzaje znaków, tj. e-znak oraz znaki opłaty sądowej w dotychczasowej, papierowej postaci, będą funkcjonować w sądach równolegle.

              Nowe formy płatności dostępne od dnia 1 stycznia 2017 r. nie zastępują dotychczasowych kanałów płatności, ale rozszerzają ich paletę. Nadal będzie można także uiścić opłatę zwykłym przelewem lub gotówkowo w kasie sądu.

 

Rejestr zmian dla: znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej