Zarządzenie Nr 11 i 12/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie z 18 maja 2020r.

Zarządzenie Nr 11/2020

1. Odwołuje się zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie nr 2/2020, nr 3/2020, nr 5/2020, nr 6/2020, nr 7/2020 i nr 9/2020.
2. Zobowiązuje się bezpośrednich przełożonych poszczególnych komórek organizacyjnych do zapewnienia pełnego stanu etatowego najpóźniej od 25 maja 2020 r. i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych do tej daty.

Zarządzenie Nr 12/2020

1. Do budynku Sądu Okręgowego w Koninie od 25 maja 2020 r. do odwołania, mogą wchodzić:

- osoby udające się do Biura Obsługi Interesanta, Kasy Sądowej, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego i Czytelni Akt pojedynczo i tylko w przestrzeni obejmującej drogi do tych biur,

- wezwane na termin posiedzenia lub rozprawy lub zawiadomione o tym terminie, pełnomocnicy tych osób, prokuratorzy i opiekunowie wezwanych (zawiadomionych) osób niepełnosprawnych, na określoną w wezwaniu (zawiadomieniu) godzinę,

- funkcjonariusze policji, straży pożarnej, lekarze i ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego,

- za zezwoleniem Prezesa lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie inne osoby,

- osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do używania zakrywającej usta i nos odzieży lub jej części, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego; obowiązek ten obejmuje również osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania,

- wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do zdezynfekowania dłoni płynem i poddania się wykonywanemu pomiarowi temperatury ciała przez pracowników ochrony,

- do budynku będzie mogła wejść osoba, której temperatura ciała nie przekroczyła 38 stopni C oraz nie wykazuje innych charakterystycznych objawów zakażenia koronawirusem SARSCov-2,

- w razie wystąpienia takich objawów pracownik ochrony obowiązany jest powiadomić Prezesa i Dyrektora Sądu oraz co do osób wezwanych lub zawiadomionych Sąd orzekający,

- pracownicy Sądu są zobowiązani do niezwłocznego informowania Prezesa i Dyrektora Sądu o pobycie w ostatnich 14 dniach za granicą lub kontakcie z osobami powracającymi z zagranicy,

- w przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej w budynku Sądu objawów zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 należy podjąć działania zmierzające do niezwłocznego opuszczenia przez taką osobę budynku Sądu i zawiadomienia o tym Prezesa i Dyrektora Sądu.

2. Z czytelni akt będzie można skorzystać po uprzednim co najmniej jednodniowym uprzedzeniu pracownika czytelni i określeniem godziny rozpoczęcia korzystania z czytelni oraz przewidywanej godziny zakończenia zapoznawania się z aktami spraw.

3. Z czytelni będzie można korzystać wg następującego harmonogramu:

- w poniedziałki i wtorki w sprawach cywilnych,

- w środy i czwartki w sprawach karnych,

- w piątki w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 11 i 12/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie z 18 maja 2020r.