Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę i montaż mebli biurowych

Nazwa:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie oraz Sądu Rejonowego w  Słupcy
Oznaczenie postępowania: SG.221-135/2019
Tryb : postępowanie wyłączone od stosowania ustawy Pzp - art. 4 pkt 8
Wartość: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: do dnia 31października 2019 r.  do godz. 10:30
Dokumentacja

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 A - Protokół odbioru (SO KONIN)

Załącznik nr 5 B - Protokół odbioru (OZSS)

Załącznik nr 5 C - Protokół odbioru (SR SŁUPCA)

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania:  Zawiadomienie o wyborze oferty

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę i montaż mebli biurowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Marcin Jamrószka
Dokument z dnia:
2019-11-04
Publikacja w dniu:
2019-11-04
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Marcin Jamrószka
Dokument z dnia:
2019-10-25
Publikacja w dniu:
2019-10-25
Opis zmiany:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej