Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie

 

Nazwa:

Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie

Oznaczenie postępowania:  SG.212-17/2018
Tryb :  art. 39 - przetarg nieograniczony
Wartość: powyżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 27 kwietnia 2018 r. godz. 10.00
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Informacja z otwarcia ofert

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania:  Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Rejestr zmian dla: Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Głowacka
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
b/d