Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie

 

Nazwa: Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie
Oznaczenie postępowania: SG.212-22/2020
Tryb : art.39 - przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej 139 000 euro
Termin składania ofert: 15 maja 2020 r. godz. 11.00
Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający informuje, że składanie ofert w formie elektronicznej odbywa się za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem

https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Odpowiedzi na pytania 1,2 i 3

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania:

 Rejestr zmian dla: Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Koninie oraz pomieszczeń Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Koninie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2020-05-11
Publikacja w dniu:
2020-05-11
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2020-05-07
Publikacja w dniu:
2020-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2020-05-07
Publikacja w dniu:
2020-05-07
Opis zmiany:
SIWZ