Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Kraj

 

Nazwa:

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania:
„ Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w okresie
gwarancji"

Oznaczenie postępowania: SG.2152-3/2018
Tryb : postępowanie wyłączone od stosowania ustawy Pzp - art. 4 pkt 8
Wartość: poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 28 listopada 2018 r. godz. 10.00
Dokumentacja:

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Projekt umowy

Rozstrzygnięcie postępowania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Rejestr zmian dla: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Kraj

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Marcin Jamrószka
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Marcin Jamrószka
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-26
Opis zmiany:
b/d