Transition Facility 2006 - Rezerwa elastyczna

Rezerwa elastyczna

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”,

realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastycznaProjekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Wybrane akty prawne I

Wybrane akty prawne II

ETS Lugano - Bruksela

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d

Komunikat prasowy nr 15.07

Komunikat prasowy nr 52.06

Wersja skonsolidowana 805/2004

 

Współpraca sadowa w sprawach karnychUstawa KPK
Wyciąg z KPK
Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych
Zaświadczenie

Rejestr zmian dla: Transition Facility 2006 - Rezerwa elastyczna