Podstawa prawna

 

Podstawą prawną utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2003.220.2186).

Podstawowe akty prawne określające tryb działania sądu:

  • Ustawa z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 j.t.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej  (Dz.Urz.M.S. Nr 5, poz.22);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  19.12.2012r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476);
  • Ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.);
  • Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2016.1047 j.t.);

 

Sąd Okręgowy w Koninie jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-03-28
Publikacja w dniu:
2014-03-28
Opis zmiany:
b/d