Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Słupcy

 

Nazwa: Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Słupcy
Oznaczenie postępowania: SG.241-2/2015
Tryb : przetarg nieograniczony – art.39 Pzp
Wartość: powyżej 30.000 euro
Termin składania ofert:

26 maja 2015 r. godz. 10.00

zmiana terminu na 28 maja 2015 r. godz. 12.00

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania nr 1-18 i informacja o zmianie terminu

Odpowiedzi na pytania nr 19 i 20

Rozstrzygnięcie postępowania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty i wykluczeniu Wykonawcy

 

Rejestr zmian dla: Ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Słupcy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2011-08-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d