Konta bankowe

 

 

wpisy, koszty sądowe, grzywny -  prosimy przekazywać wg właściwości na następujące konta:

 

SĄD OKRĘGOWY W KONINIE

I Wydział Cywilny                                                              54 1010 0055 1293 0030 3200 0001

II Wydział Karny                                                                27 1010 0055 1293 0030 3200 0002

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych             97 1010 0055 1293 0030 3200 0003

Księga Należności                                                            70 1010 0055 1293 0030 3200 0004

Oddział Finansowy                                                           26 1010 0055 1293 0030 3200 0020

 

SĄD REJONOWY W SŁUPCY

I Wydział Cywilny                                                 23 1010 0055 1293 0050 2500 0001

II Wydział Karny                                                    93 1010 0055 1293 0050 2500 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich                      66 1010 0055 1293 0050 2500 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych                          39 1010 0055 1293 0050 2500 0004

Księga Należności                                              12 1010 0055 1293 0050 2500 0005

Oddział Finansowy                                             50 1010 0055 1293 0050 2500 0000

 

dochody budżetowe przelew z zagranicy NBPLPLPW PL 91 1010 1469 0081 1022 3100 0000

 

zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy:
sumy na zlecenie NBP O/O Poznań  31 1010 1469 0081 1013 9800 0000

 

zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Okręgowy w Koninie i Sąd Rejonowy w Słupcy:
wydatki budżetowe NBP O/O Poznań 44 1010 1469 0081 1022 3000 0000

 

poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego

PLN 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004

USD 56 1130 1017 0021 1000 1390 0005

EUR 40 1130 1017 0021 1000 1390 0002

CHF 67 1130 1017 0021 1000 1390 0001

GBP 13 1130 1017 0021 1000 1390 0003

UWAGA: na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy oraz tytuł wpłaty

 Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-06-06
Publikacja w dniu:
2016-06-06
Opis zmiany:
aktualizacja numerów kont bankowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-01-02
Publikacja w dniu:
2015-01-02
Opis zmiany:
reorganizacja