Informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości -  Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, iż

 

został wydany „Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie” i wznowiony nakład ulotki „ Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie”.

 

Karta zawiera:

- zestaw podstawowych praw osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie,

- wykaz placówek pomocowych, do których osoba pokrzywdzona może zwrócić się m.in. po bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną.

 

Informator zawiera:

- opis pierwszych kroków dla zapewnienia osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie bezpieczeństwa,

- informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskiej Karty,

- opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym, rodzinnym, cywilnym i  w zakresie pomocy społecznej,

- wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Karty, jak i informator są dostępne w Punkcie Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądów Rejonowych okręgu konińskiego, ale także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości do której odsyła niniejszy link: Informator dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie