Informacja o działalności Fundacji „Dziecko w Centrum”

 

W okresie 01.02.2018 – 31.12.2018 r. Fundacja „Dziecko w Centrum” realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem a także w zakresie udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje obecnie jeden ośrodek prowadzony przez Fundację „Dziecko w Centrum” - Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu. Ośrodek ten czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 oraz w soboty w godz. 8.00-18.00. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00 pod numerem: 786 160 100 (szczegółowe informacje, zapisy do specjalistów, wsparcie).

Kompleksowa oferta Ośrodka skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym obejmuje bezpłatną:

- pomoc psychologiczną,

- pomoc prawną,

- pomoc psychiatryczną

oraz bezpłatne wsparcie opiekuna osoby pokrzywdzonej.


W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa.

W Ośrodku proponują także bezpłatną pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym.

Materiały na temat działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wraz z danymi kontaktowymi do Ośrodka dostępne są na stronie: www.pokrzywdzeni.poznan.pl oraz www.dzieckowcentrum.org

Rejestr zmian dla: Informacja o działalności Fundacji „Dziecko w Centrum”