Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz remont bocznych klatek schodowych (K2 i K3) w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5

 

Nazwa:
Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz remont bocznych klatek schodowych (K2 i K3) w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5
Oznaczenie postępowania: SG.2153-5/2015
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość: powyżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 10.07.2015 r. godz. 10.00
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja o modyfikacji SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty i wykluczeniu wykonawcy

 

Rejestr zmian dla: Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz remont bocznych klatek schodowych (K2 i K3) w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2011-08-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d