Dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie

Nazwa: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie  oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego  w Koninie
Oznaczenie postępowania: SG. 221-6/2012
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość:

poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 18.04.2012
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania z 13.04.2012r.

Uszczegółowienie załacznika nr 1 do SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rejestr zmian dla: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Koninie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-05-21
Publikacja w dniu:
2012-05-21
Opis zmiany:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-05-21
Publikacja w dniu:
2012-05-21
Opis zmiany:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Rosiejewski
Dokument z dnia:
2012-04-30
Publikacja w dniu:
2012-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-04-16
Publikacja w dniu:
2012-04-16
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-04-10
Publikacja w dniu:
2012-04-10
Opis zmiany:
Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2011-08-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d