Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W związku z wejściem w życie w dniu 7 lipca 2013r. nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości wydało stosowne broszury informacyjne adresowane do pełnomocnika, powoda i pozwanego.

 

Poniżej zamieszczone zostały wymienione poradniki:

 

 

 

Do pobranie również w dziale o Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Rejestr zmian dla: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze