Stan spraw

Informację o stanie spraw rozpatrywanych w Sądzie Okręgowym w Koninie można uzyskać u kierowników sekretariatów wydziałów merytorycznych oraz oddziału administracyjnego, a także w Punkcie Obsługi Interesantów.

Rejestr zmian dla: Stan spraw