Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych działa na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228 j.t.), która określa zasady ochrony przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od sposobu ich wyrażenia, również w trakcie ich opracowywana.
Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Kancelaria Tajna, która zajmuje się rejestrowaniem, obiegiem i wydawaniem dokumentów niejawnych osobom upoważnionym.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 

Bronisław Olejniczak tel. 63 242-30-22 wew. 174

Rejestr zmian dla: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych