Organy Sądu Okręgowego

Organami Sądu są:

- Prezes
- Kolegium Sądu Okręgowego w Koninie.

 

 W zakresie finansowym i gospodarczym organem sądu okręgowego jest dyrektor.

Kompetencje organów określa ustawa z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 j.t.)

Rejestr zmian dla: Organy Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d