Sędziowie Wizytatorzy

Funkcje sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego w Koninie pełnią:

Wizytator ds. cywilnych

SSO Aleksandra Bolczyk

Wizytator ds. cywilnych

SSO Ewa Kozłowska

Wizytator ds. cywilnych oraz ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

SSO Angelika Lewandowska

Wizytator ds. karnych

SSO Anna Kilmas

Rejestr zmian dla: Sędziowie Wizytatorzy