Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 j.t.) na podstawie której prowadzi postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec sędziów sądów rejonowych działających w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie. Występuje przed sądami dyscyplinarnymi, do których składa wnioski o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej.


Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego: Ireneusz Frącala – Sędzia Sądu Rejonowego w Koninie tel. 63 270-88-43

Rejestr zmian dla: Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego