Kolegium Sędziów

Kolegium Sądu Okręgowego w Koninie:

 

Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 j.t.);), a ponadto:

 Wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji.

 • Rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów.
 • Wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1.
 • Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
 • Wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.
 • Wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Koninie:

 Przewodniczący:

 • Waldemar Cytrowski - Prezes Sądu Okręgowego w Koninie

Członkowie:

 • Robert Kwieciński -Sędzia Sądu Okręgowego w Koninie
 • Anna Walczak-Sarnowska -Sędzia Sądu Okręgowego w Koninie
 • Iwona Złoty -Sędzia Sądu Okręgowego w Koninie
 • Daniel Adamczyk -Sędzia Sądu Rejonowego w Koninie
 • Jacek Drabina - Sędzia Sądu Rejonowego w Kole
 • Maria Czarnecka - Sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy
 • Barbara Sowińska - Sędzia Sądu Rejonowego w Turku

Rejestr zmian dla: Kolegium Sędziów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d