Lista sędziów

Lista Sędziów Sądu Okręgowego w Koninie

Wydział Cywilny

1.SSO Jan Bartniak

2.SSO Mariola Klimczak

3.SSO Małgorzata Krzyżak

4.SSO Angelika Lewandowska

5.SSO Andrzej Nawrocki

6.SSO Jolanta Tembłowska (orzeka również w Sekcji Odwoławczej Wydziału Cywilnego)

Sekcja Odwoławcza Wydziału Cywilnego

7.SSO Aleksandra Bolczyk

8. SSO Ewa Kozłowska

9. SSO Iwona Przyłębska-Grzybowska

10. SSO Iwona Złoty

Wydział Karny

11.SSO Waldemar Cytrowski

12.SSO Anna Klimas

13.SSO Robert Kwieciński

14.SSO Karol Skocki

15.SSO Agata Wilczewska

16.SSO Marek Ziółkowski

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

17.SSO Elżbieta Majewska

18. SSO Ewa Morawska

19.SSO Jadwiga Święcicka

20. SSO Anna Walczak-Sarnowska

Rejestr zmian dla: Lista sędziów