Oddziały

Oddział administracyjny

Zakres działania:

 • sprawy etatowe i osobowe sędziów, urzędników, asystentów sędziego, Kuratora Okręgowego i innych pracowników Sądu Okręgowego w Koninie oraz urzędników i pracowników Sądu Rejonowego w Słupcy z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 • sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu okręgowego i jednostek podległych;
 • prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów;
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

 

Kierownik Oddziału

Anna Rudowicz,   pokój 121

tel: 63 242 30 22,  wew. 171

fax: 63 242 30 22, wew. 169

e-mail: anna.rudowicz@konin.so.gov.pl

Administrator systemu informatycznego:

Tomasz Umerle, pokój 105,

tel: 63 242 30 22,  wew. 166

e-mail: tomasz.umerle@konin.so.gov.pl

Informatyk:

Łukasz Rosiejewski, pokój 104,

tel: 63 242 30 22,  wew. 176

e-mail: lukasz.rosiejewski@konin.so.gov.pl

Informatyk:

Łukasz Juszczak, pokój 104,

tel: 63 242 30 22,  wew. 186

e-mail: lukasz.juszczak@konin.so.gov.pl

Kierownik archiwum zakładowego:

Sławomir Ratajkiewicz,  pokój 111,

tel: 63 242 30 22,  wew. 184

e-mail: slawomir.ratajkiewicz@konin.so.gov.pl

 

Oddział finansowy

Zakres działania:

 • opracowanie projektu budżetu Sądu Okręgowego w Koninie i sądu funkcjonalnego (Sądu Rejonowego w Słupcy);
 • wykonywanie budżetu Sądu Okręgowego w Koninie i sądu funkcjonalnego;
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego w Koninie i sądu funkcjonalnego;

 

Główna księgowa

Małgorzata Kwiecińska,  pokój  6

tel: 63 242 30 22 wew. 151 lub  63 242 35 74,

fax 63 242 30 22 wew. 159

e-mail: malgorzata.kwiecinska@konin.so.gov.pl

 

Sekcja gospodarcza

Zakres działania:

 • sprawy zaopatrzenia Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy oraz zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy.

 

Kierownik sekcji:

Emilia Kalińska, pokój 220

tel: 63 242 30 22 wew. 155,

fax: 63 242 30 22 wew. 154

e-mail: emilia.kalinska@konin.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Oddziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Rosiejewski
Dokument z dnia:
2015-12-09
Publikacja w dniu:
2015-12-09
Opis zmiany:
kosmetyka
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-05-22
Publikacja w dniu:
2015-05-22
Opis zmiany:
b/d