Wydziały

I Wydział Cywilny

Zakres działania:

 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia;
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • o roszczenia wynikające z prawa prasowego;
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,- złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Przewodniczący Wydziału

Sędzia Sądu Okręgowego Jolanta Tembłowska

Kierownik Sekretariatu 

Barbara Brodecka,  pokój 16

tel: 63 242 30 22  wew. 111

fax: 63 242 30 22  wew. 118

e-mail: barbara.brodecka@konin.so.gov.pl

 

I Wydział Cywilny Sekcja Odwoławcza

Zakres działania:

 • środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez Sądy Rejonowe - wydziały cywilne, wieczysto-księgowe oraz rodzinne oprócz spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego;
 • skargi na wyroki oraz postanowienia kończące postępowanie zespołu arbitrów, wydane na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w trybie ustawy z dnia 17.06.2004 r.

Kierownik Sekcji

Sędzia Sądu Okręgowego Iwona Złoty

Kierownik Sekretariatu Sekcji

Renata Bernard,   pokój 35

tel: 63 242 30 22  wew. 121

fax: 63 242 30 22  wew. 122

e-mail: renata.bernard@konin.so.gov.pl

 

II Wydział Karny

Zakres działania:

 • rozpoznaje w I instancji sprawy o: zbrodnie określone w Kodeksie karnym i w ustawach szczególnych oraz o występki, które z mocy przepisów należą do właściwości sądu okręgowego;
 • rozpoznaje w II instancji: środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę;
 • do zakresu należy także wykonywanie obowiązków określonych dla sądowego działania penitencjarnego i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych.

Przewodniczący Wydziału Sędzia Sądu Okręgowego Robert Rafał Kwieciński

Kierownik Sekretariatu Ewa Szuster,   pokój 32

tel: 63 242 30 22 wew. 131

fax: 63  245 14 25

e-mail: ewa.szuster@konin.so.gov.pl

 

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zakres działania: 

 • rozpoznaje jako sąd I instancji sprawy z zakresu prawa pracy, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000,- złotych oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z wyjątkiem spraw, w których zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego właściwym do rozpoznania jest Sąd Rejonowy w Koninie;
 • rozpoznaje jako sąd II instancji środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe.

Przewodniczący Wydziału Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Majewska

Kierownik Sekretariatu Danuta Przybyłowicz,  pokój  21

tel: 63 242 30 22   wew. 141

fax: 63 242 30 22   wew. 146

e-mail: danuta.przybylowicz@konin.so.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Rosiejewski
Dokument z dnia:
2015-12-09
Publikacja w dniu:
2015-12-09
Opis zmiany:
kosmetyka