Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie

Ewa Kamińska, pokój 219, tel. 63 242 30 22, wew. 104, email: dyrektor@konin.so.gov.pl


Zakres działania Dyrektora Sądu Okręgowego w Koninie:

  • Kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 j.t.).
  • Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.
  • Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.
  • Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu.
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d