Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz kopiarek na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie i podległych mu Sądów Rejonowych w Kole, Słupcy i Turku

Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz kopiarek na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie i podległych mu Sądów Rejonowych w Kole, Słupcy i Turku
Oznaczenie postępowania: SG.0410-3/2012 SG.0410-3/2012
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość:

poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Termin składania ofert: 12.10.2012
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi 1

Zmiana SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania:


Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rejestr zmian dla: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz kopiarek na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie i podległych mu Sądów Rejonowych w Kole, Słupcy i Turku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-12-04
Publikacja w dniu:
2012-12-04
Opis zmiany:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-10-30
Publikacja w dniu:
2012-10-30
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-10-30
Publikacja w dniu:
2012-10-30
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2012-10-10
Publikacja w dniu:
2012-10-10
Opis zmiany:
Zmiana SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2012-10-04
Publikacja w dniu:
2012-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2011-08-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d