Dostawa i wdrożenie serwerów oraz macierzy na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie

 

Nazwa:

Dostawa i wdrożenie serwerów oraz macierzy na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie

Oznaczenie postępowania: SG.2153-9/2018
Tryb :

art. 39 - przetarg nieograniczony

Wartość: powyżej 30.000 euro
Termin składania ofert: 12 października 2018 r. godzina 12:00
Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania

Poprawiony opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rozstrzygnięcie postępowania:  Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty

 


Rejestr zmian dla: Dostawa i wdrożenie serwerów oraz macierzy na potrzeby Sądu Okręgowego w Koninie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i ogłoszenie o zmianie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-10-31
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
Zmiana SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Emilia Kalińska
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d