Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądów Rejonowych w Kole i Turku

Nazwa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądów Rejonowych w Kole i Turku
Oznaczenie postępowania: SG.221-33/2013
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość: poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Termin składania ofert: 19.11.2013
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferrty

Rejestr zmian dla: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądów Rejonowych w Kole i Turku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2013-11-22
Publikacja w dniu:
2013-11-22
Opis zmiany:
zawiadomienie o wyborze oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Ewa Kamińska
Dokument z dnia:
2011-08-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d