Wideokonferencja

 

Sąd Okręgowy w Koninie posiada dwa zestawy urządzeń do przeprowadzania dowodu na odległość (wideokonferencji) gwarantujących poufność i integralność danych audio i wideo pomiędzy uczestnikami czynności procesowej (umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie świadka w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 §1a k.p.k.).


Zestawy urządzeń wideokonferencji:

 

1) Pierwszy zestaw służy do nawiązywania połączeń przez Sąd Okręgowy w Koninie (lub inny sąd wzywający) do innego sądu lub instytucji. Zestaw urządzeń znajduje się na  sali 102 (1 piętro) w budynku Sądu przy ul. Energetyka 5.

  • Terminal Tandberg 990 MXP z wpiętymi terminalami pomocniczymi oraz serwerem umożliwiającym utrwalenie na nośniku DVD przeprowadzonej wideokonferencji.
  • Terminal Tandberg 550 MXP 2 szt. - terminale pomocnicze

2) Zestaw drugi służy do nawiązywania połączeń przez inny sąd lub instytucję do pomieszczenia Sądu Okręgowego w Koninie (np. celem przesłuchania świadka przez inny sąd, a który to świadek został wezwany do Sądu Okręgowego w Koninie). Urządzenie znajduje się w pokoju nr 103 (1 piętro) w budynku Sądu przy ul. Energetyka 5.

  • Terminal Tandberg 550 MXP ISDN.

Zestawy wyposażone są również w niezbędne do przeprowadzenia dowodu na odległość mikrofony oraz monitory.


Rezerwację terminu przeprowadzenia wideokonferencji należy zgłaszać do sekretariatu Sądu Okręgowego w Koninie.


Wydział II Karny Sądu Okręgowego w Koninie, ul. Energetyka 5 62-510 Konin, tel. 63 242 30 22 wew. 131

 

 

Osobami odpowiedzialnymi od strony technicznej są pracownicy Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Koninie.

Kontakt pod numerem telefonu +48 63 242 30 22 wew. 186

 

Podmiotem upoważnionym do wyznaczenia osoby uprawnionej do udziału w czynności za sąd wezwany jest Wiceprezes Sądu Okręgowego w Koninie.

 

Rejestr zmian dla: Wideokonferencja