Remont części pomieszczeń SR w Słupcy i SO w Koninie wraz z dostawą klimatyzacji i dostawą rozdzielni enrgetycznej

 

Nazwa:  „Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego
w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz ul. Traugutta 4

oraz

„Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego
w Koninie przy ul. Energetyka 5 wraz z dostawą i montażem klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych na II piętrze
i wykonywaniem przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji oraz dostawą i montażem rozdzielni energetycznej”
Oznaczenie postępowania:

SG.2153-4/2017

SG.2153-5/2017

Tryb :  przetarg nieograniczony - art. 39 Pzp
Wartość:  powyżej 30.000 euro
Termin składania ofert:  14 lipca 2017r. do godz. 11:00
Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania:
Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Rejestr zmian dla: Remont części pomieszczeń SR w Słupcy i SO w Koninie wraz z dostawą klimatyzacji i dostawą rozdzielni enrgetycznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Marcin Jamrószka
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
omyłka pisarska
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Głowacka
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Katarzyna Głowacka
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d