Polityka prywatności

Sąd Okręgowy w Koninie ma dostęp do informacji dotyczących wizyty na stronie internetowej: adres IP lub nazwę hosta, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony. Są to standardowe statystyki gromadzone przez usługodawcę internetowego. Dane te nie są obecnie w żadem sposób wykorzystywane przez sąd. Gromadzeniem i zabezpieczaniem tych danych zajmuje się usługodawca internetowy.Dane te nie są danymi osobowymi - podstawa prawna art. 6 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.02.101.926 ze zm.) i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

 

Dane osobowe przekazywane podczas kontaktu z obywatelem za pomocą poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki podawczej są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz są podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie posługując się adresem poczty osoby pytającej. Dane osobowe przekazane przez obywatela podczas kontaktu z sądem mogą zostać zmienione pod warunkiem wykonania czynności umożliwiających jednoznaczną identyfikacji osoby jako uprawnionej do takiej zmiany.

 

W serwisie wykorzystywany jest jeden plik ciasteczka (definicja ciasteczka: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko), który przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie obecności w serwisie.

Plik ciasteczka stosowany w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Sąd Okręgowy w Koninie nie odpowiada za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki ze strony www.konin.so.gov.pl.

 

Sąd Okręgowy w Koninie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności.